Välkomna till Cleanshift Energivisualisering

Cleanshift Energivisualisering hjälper företag och organisationer att synliggöra energibesparings åtgärder och miljövänlig energiproduktion på webben.

Hur kan man visualisera energi?

Om ni har utfört, eller planerar att utföra, förändringar i er fastighets energisituation så kan energivisualisering hjälpa er få maximal avkastning på investeringen. Det hela bygger på att den energibesparing, eller den förnyelsebara energiproduktionen, som er fastighet gör synliggörs.

Energiproduktion från solceller i Uppsala

Varför visualisera?

Vid energibesparande åtgärder, exempelvis byte till nya energieffektivare belysningssystem finns det ett värde i att synliggöra denna positiva förändring. Med Cleanshift Energivisualisering kan ni exempelvis ta skillnaden mellan innevarande månads energiförbrukning och samma månad förra året och presentera en grön energitrend på er hemsida. Läs mer om hur ni kan maximera vinsten av er energibesparing här.

Att visualisera positiva förändringar stärker er profil som ett klimatsmart företag och kan dessutom ytterligare motivera fastighetens brukare till ett energisparande beteende.