Bollnäs Bostäder – Solceller

I oktober 2009 installerade Bollnäs Bostäder en solcellsanläggning på taket till en av sina fastigheter i Bollnäs. Anläggningens installerades av Gridcon Solcellsteknik AB i samarbete med Schneider Electric.

Solceller i Bollnäs

Solcellerna är nätanslutna och levererar därför ström ut på elnätet de dagar då solen lyser. Anläggningens toppeffekt är på 1200W och beräknas producera solenergi i en bra bit över 30 år.

Innanför fastighetens huvudentré finns en TV-skärm monterad som visualiserar aktuell solenergiproduktion. Solcellsvisualiseringen levererades av oss på Cleanshift Energivisualisering.

Då visualiseringen är webbaserad kan du se precis samma bild som visas i Bollnäs genom att klicka på denna länk.