Skillnaden mellan effekt och energi

Begreppen effekt och energi nämns så pass ofta tillsammans att de ibland kan tyckas betyda samma sak. Så är dock inte fallet. Här gör vi ett försök att förklara skillnaderna mellan effekt och energi.

Effekt

Effekt är ett mått på en pågående förändring. Det kan lite förenklat liknas vid hur en tennisbolls hastighet skulle beskrivas. ”-Tennisbollen avverkar just nu 20 meter varje sekund, dess hastighet är alltså 20m/s”.

Samma resonemang kan du göra på din glödlampa. ”-Glödlampan förbrukar just nu 40 Joule varje sekund, alltså är dess effekt 40 Joule per sekund eller 40J/s”. Joule per sekund använder vi vanligtvis inte när vi pratar om effekt, istället säger vi att glödlampan har effekten 40Watt vilket är precis samma sak. 1 Watt (1W) är alltså precis samma sak som Joule per sekund (1J/s).

Energi

Det är ett mått på en viss mängd utfört arbete. Ska du till springa till bussen på morgonen kommer din kropp att behöva en viss mängd energi för att få dina muskler att utföra hela detta mödosamma moment.

Hur mycket energi som går åt under rusningen beror på två saker. Dels hur länge du måste springa och dels hur jobbigt varje steg är. Är du stor och tung tvingas kroppen förbruka en stor mängd energi för varje sekund som ansträngningen pågår. Måste du dessutom springa länge blir den totala energimängden stor.

Samma resonemang kan du göra på glödlampor. Energiförbrukningen för en glödlampa beror dels på hur länge den är tänd och dels på hur ”jobbigt” (lampans effekt) det är att få lampan att lysa. En lampa som är tänd en kort stund och inte har så hög effekt (lyser svagt) förbrukar lite energi.Energi mäts i Joule.

I vardagssammanhang använder vi ofta en annan enhet som kallas wattimmar (Wh). 1 wattimme är alltså egentligen precis samma sak som 1 Joule.