Tjänster

På Cleanshift Energivisualisering kombinerar vi vår kunskap inom energi och webb på ett spännande och banbrytande sätt. Vi synliggör satsningar på energibesparing och förnyelsebar energi på er hemsida. Genom att visualisera energiförbättringar stärker ni er miljöprofil.

Energimätning

Om ni ska genomföra projekt med syftet att spara energi bör det ligga i ert intresse att kunna mäta  förändringar i energiförbrukningen. Cleanshift kan hjälpa er att planera och utföra energimätningarna så att ni får genomtänkt och användbar energidata.
Mätdata samlas in och lagras i en databas som sen kan nås via webben om så önskas. Detta underlättar för er att till exempel övervaka och visa upp trender för er energibesparing.

Energimätning och lagring i Databas
Har ni funderingar inom detta område så tveka inte att fråga oss om råd och tips!

Energivisualisering

Att förbruka mindre energi innebär ofta en direkt ekonomisk vinst tack vare minskade energikostnader. En minskad energiförbrukning innebär också en stor miljövinst då användningen av jordens begränsade resurser minskar.
Genom att på ett spännande och tilltalande sätt visualisera att ni faktiskt sparar energi stärker ni ert varumärke ytterligare, visa upp att ni aktivt jobbar för en bättre miljö. Låt oss exempelvis synliggöra hur mycket energi ni förbrukade under april månad 2009 och låt era kunder se att nu har förbrukningen sjunkit – direkt på webben!
Se exempel på hur vår teknik fungerar här.