Exempel på energivisualisering

Nedan visas ett exempel på hur vi skulle kunna en ögonblicklig bild av er fastighets effektförbrukning. Motivera energibesparing genom att synligöra förbrukning!

Fastighetsöverblick

Vi kan hjälpa er att skapa intressanta och lättförståeliga visualiseringar av komplexa energidata. Genom att synliggöra energiförbrukning möjliggör ni beteendeförändringar som bidrar till energibesparing.

Visualisering av solceller

Med vår egenutvecklade teknik är det möjligt att exempelvis visa upp produktion av solel direkt på webben. Nedan visar vi en tillämpning på en solcellsanläggning som är direktuppkopplad mot denna hemsida. När solen lyser producerar solcellerna el och du kan i samma stund se denna effektproduktion här.

Modulen ovan är uppkopplad mot en solcellsanläggning i Ultuna utanför Uppsala. Anläggningen i fråga byggdes av Gridcon Solcellsteknik AB på beställning av Akademiska Hus i Uppsala AB. Tillämpningen visar ett urval av möjligheter som finns med vår teknik.